Huskeliste Årsregnskab
Startside ] Op ] [ Huskeliste Årsregnskab ] Samarbejde med Revisor ] Tidsfrister ]


 

 

Huskeliste vedr. årsafslutning af regnskab :

Med dit Cpr.nr og TastSelvkoden fra din nyeste forskudsopgørelse kan mange oplysninger trækkes på T&S's hjemmeside, dog ikke nedenstående oplysninger

bulletVedr. befordringsfradraget : Hvis du har over 24 km. i daglig befordring
antal arbejdsdage (gælder også hjem—virk.) & antal km. daglig (tur/retur).
Opgøres særskilt for hver arbejdsplads i året.
bulletVelgørenhedsbidrag til foreninger:
Der er kun fradrag for bidrag, hvis foreningen har dit cpr.nr.
Du skal selv henvende dig til foreningen, hvis deres indberetning ikke stemmer
med din indbetaling. Bemærk de første 500 kr. er ikke fradragsberettiget.
bulletOplysninger om modtaget børnepenge fra barnets ikke samboende far/mor.
bulletBetalte Børnepenge (husk engangsbidrag v/fødsel, dåb og konfirmation).
bulletFormuebevægelser : Køb/salg bil : Oplys købs— og/eller salgspris.
- Køb/salg ejendom : Alle papirer v/økonomiske transaktioner
- Andre større formuebevægelser : Oplys hvad og købs/salgspris.
bulletÅrsopgørelser v/evt. omprioriteringskonto.
bulletSalg værdipapirer: Salgsnotaer og tidligere købsnotaer v/samme papir.
bulletKøb af værdipapirer: Købsnotaer

Vedr. virksomheden :

bulletHvis en del af privatboligen bruges erhvervsmæssigt:
- Hvis lejebolig oplyses årlig husleje- og a/c varmeudgifter.
- Hvis ejerbolig oplyses bygningsforsikring.
- Opvarmede kvm. brugt i virk. — opvarmede kvm. i alt beboelse.
- Uopvarmede kvm. brugt i virk. — uopvarmede kvm. i alt beboelse/udhus/kælder.
Årets forbrug : 
- El i kr. og KWT samt elafgifter & Eldistributionsbidrag
  (hvis det ikke er indeholdt i elafgiften)
- Varme i kr. og l. olie eller KWT el. (Oplys antal kvm. elopvarmet)
bulletTelefon fastnet såvel som mobil:
Oplys årets samlede forbrug for fastnet og mobil hver for sig.
Oplys abonnementsudgiften pr. år for fastnet og mobil hver for sig.
bulletInternetforbindelse.
bullet Virksomhedskørsel i km. og årets kørte km. ialt.
bulletVarelageropgørelse i indkøbspriser excl. moms.
bulletHvis Lønregnskab: Årsopgørelser fra lønservice for virksomhed og lønmodtagere
bulletOpgørelse skyldige udgifter og tilgodehavender incl. moms pr. 31.12. : 
- Ubetalte regninger ej bogført & Tilgodehavender ej bogført.
- Hvis du har skyldige udgifter/tilgodeh. u/moms, så opgøres disse særskilt.
bulletHar du haft rejser med overnatning i Danmark eller udlandet, så oplys :
Udrejse/hjemrejse-dato og klokkeslet, sted, anledning.
bulletHvis nystartet i året, så lav specificeret liste over privat indskudte 
driftsmidler og inventar, opgjort til værdien i handel og vandel.

Ovenstående oplysninger skal være mig i hænde senest 1. april, hvis du vil 
være sikker på, at kunne aflevere årsregnskab & selvangivelse til tiden: 1. juli.
 

 

Denne hjemmeside bruger ikke cookies og gemmer ikke nogen persondata

Senest opdateret: 13. juli 2019 Copyright © 1998-2019 Stjerne-Re*Vision CVR 32610358

v/Revisor Mogens Risbjerg * Sneglehøj 121 * 4000 Roskilde * Tlf/Fax 46-322302 * Web www.stjernerevision.dk  * Mail mogens(a)stjernerevision.dk