Bogføring Færge og Bro
Startside ] Op ] Forslag til Gode Regnskabsrutiner ] Kontonumre brugt i Eksemplerne ] Bogføring Indtægter ] Bogføring Varekøb ] Bogføring Telefon og Mobiltelefon ] [ Bogføring Færge og Bro ] Bogføring El og Energiafg. ] Bogføring Løn ] Bogføring af leasing ] Bogføring af Forsikringsskade ] Bogføring Momsafregningen ] Bogføring Overfør Kasse,Bank,Giro ] Bogføring Privat Indskud,Hævning ] Bogføring af tab på varedebitorer ] Bogføring af varelagerregulering ]


 

 

bulletFærge
bulletBroafgifter 

Færge :

Bemærk, at der kan være en del af udgiften, der er uden moms.

Momsfradrag på færgebilletter:
Der er mulighed for at opnå fradrag for momsen, når færgetransporten vedrører en vare- eller lastbil (køretøj på gule nummerplader). For at kunne opnå dette fradrag, skal udgiften dokumenteres af en behørig faktura. Når færgebilletten gør det ud for en faktura, kan oplysning om købers navn og adresse undlades, når rederiets salg overvejende sker til private kunder.

Det er ikke muligt at få momsfradrag for en færgebillet, som vedrører en personbil (hvidpladebil), uanset om udgiften afholdes i forbindelse med erhvervsmæssig aktivitet.

bulletFærge Gulpladebil
bulletFærge Hvidpladebil

Færge Gulpladebil :

Dato

Bilags- Nr

Konto-
Nr

Mo Ko

Tekst

Beløb

Mod-
konto

200201

010011

3020

I1

Gulpladebil :
Færge med moms
Beløbet = momsbeløb*5

50,00

200201

010011

3021

Gulpladebil :
Færge uden moms
Beløb = 
Totalbeløb minus 
beløb konteret på 3020

400,00

200201

010011

5820

Gulpladebil : 
Færge ialt

-450,00

bulletTilbage til oversigt over bogføring af bilag
bulletTilbage til bogfør Færge og Bro
 

Færge Hvidpladebil :

Dato

Bilags- Nr

Konto-
Nr

Mo Ko

Tekst

Beløb

Mod-
konto

200201

010011

3021

Hvidpladebil : Færge

450,00

5820
bulletTilbage til oversigt over bogføring af bilag
bulletTilbage til bogfør Færge og Bro

 

Broafgifter :

bulletBroafgift Storebælt
bulletBroafgift Øresund

Broafgifter Storebælt :
Der er fuld moms på A/S Storebælt (Broen).

Bro Storebælt Gulpladebil :

Dato

Bilags- Nr

Konto-
Nr

Mo Ko

Tekst

Beløb

Mod-
konto

200201

010011

3020

I1

Gulpladebil : Broafgift Storebælt

240,00

5820
bulletTilbage til oversigt over bogføring af bilag
bulletTilbage til bogfør Færge og Bro
 

Bro Storebælt Hvidpladebil :

Dato

Bilags- Nr

Konto-
Nr

Mo Ko

Tekst

Beløb

Mod-
konto

200201

010011

3021

Hvidpladebil : Broafgift Storebælt

240,00

5820
bulletTilbage til oversigt over bogføring af bilag
bullet Tilbage til bogfør Færge og Bro

 

Broafgifter Øresund :

Øresundsforbindelsen : Der er mulighed for tilbagebetaling af svensk moms. (8.momsdirektiv).

Ved brug af Øresundsbroen gælder der den særregel, at virksomheden har fradragsret for både den danske og den svenske moms af passageafgiften for personbiler og motorcykler efter følgende regler:

Kørslens formål

Fradragsret for moms på passageafgiaft for personbiler og motorcykler

Kørslen vedrører kun momspligtige formål.

De kan fradrage momsen fuldt ud.

Kørslen vedrører kun private formål eller ikke-momspligtige formål.

De kan ikke fradrage momsen.

Kørslen vedrører både momspligtige og ikke-momspligtige, men dog erhvervsmæssige formål.

De har delvis fradragsret for momsen med den sats, De normalt bruger, hvis De har indkøb, der vedrører både momspligtige og ikke-momspligtige, men erhvervsmæssige formål.

Kørslen vedrører både momspligtige og private formål.

De kan kun fradrage den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører det momspligtige formål.

Fradragsretten fastlægges således for hver enkelt rejse (dvs. passagen tur/retur).

bulletBroafgift Øresund for kørsel v/momspligtig aktivitet
bulletBroafgift Øresund for kørsel v/momsfri aktivitet
bulletBroafgift Øresund for kørsel v/momspligtig og momsfri aktivitet

Broafgift Øresund for kørsel v/momspligtig aktivitet :

Dato

Bilags- Nr

Konto-
Nr

Mo Ko

Tekst

Beløb

Mod-
konto

250201

010012

3020

I1

Broafgift Øresund hvor kørslens formål vedrører momspligtig aktivitet

250,00

5820

bulletTilbage til oversigt over bogføring af bilag
bulletTilbage til bogfør Færge og Bro
 

Broafgift Øresund for kørsel v/momsfri aktivitet :

Dato

Bilags- Nr

Konto-
Nr

Mo Ko

Tekst

Beløb

Mod-
konto

250201

010012

3021

Broafgift Øresund hvor kørslens formål vedrører momsfri aktivitet

250,00

5820

bulletTilbage til oversigt over bogføring af bilag
bulletTilbage til bogfør Færge og Bro

 

Broafgift Øresund for kørsel v/momspligtig og momsfri aktivitet :

Dato

Bilags- Nr

Konto-
Nr

Mo Ko

Tekst

Beløb

Mod-
konto

250201

010012

3020

I1

Broafgift Øresund hvor kørslens formål 25% (brug din almindelige momsfordelings% vedrører momspligtig aktivitet)

62,50

250201

010012

3021

Broafgift Øresund hvor kørslens formål 75% (brug din almindelige momsfordelings%  vedrører momsfri aktivitet)

187,50

250201

010012

5820

Broafgift Øresund ialt

-250,00

bulletTilbage til oversigt over bogføring af bilag
bulletTilbage til bogfør Færge og Bro
 

Denne hjemmeside bruger ikke cookies og gemmer ikke nogen persondata

Senest opdateret: 13. juli 2019 Copyright © 1998-2019 Stjerne-Re*Vision CVR 32610358

v/Revisor Mogens Risbjerg * Sneglehøj 121 * 4000 Roskilde * Tlf/Fax 46-322302 * Web www.stjernerevision.dk  * Mail mogens(a)stjernerevision.dk