Kontonumre brugt i Eksemplerne
Startside ] Op ] Forslag til Gode Regnskabsrutiner ] [ Kontonumre brugt i Eksemplerne ] Bogføring Indtægter ] Bogføring Varekøb ] Bogføring Telefon og Mobiltelefon ] Bogføring Færge og Bro ] Bogføring El og Energiafg. ] Bogføring Løn ] Bogføring af leasing ] Bogføring af Forsikringsskade ] Bogføring Momsafregningen ] Bogføring Overfør Kasse,Bank,Giro ] Bogføring Privat Indskud,Hævning ] Bogføring af tab på varedebitorer ] Bogføring af varelagerregulering ]


 


Kontonumre brugt i eksemplerne :

Varesalg og varekøb :

 Kontonr.  Kontonavn  Kontoart  Kontering 
1000   Udført arbejde  Drift/Indtægt  Krediter/-
1010   Kursusindtægter  Drift/Indtægt  Krediter/-
1020   Varesalg  Drift/Indtægt  Krediter/-
1026   Brugtmoms  Drift/Udgift  Debiter/+
1030   Varesalg incl. Brugtmoms  Drift/Indtægt  Krediter/-
1031   Brugtmoms  Drift/Udgift  Debiter/+
1036   Varesalg EU-land  Drift/Indtægt  Krediter/-
1038   Valutakursregulering eksport  Drift  Begge +/-
1310   Varekøb kurser  Drift/Udgift  Debiter/+
1320   Varekøb  Drift/Udgift  Debiter/+
3600   Kontorartikler  Drift/Udgift  Debiter/+
3628   Porto og Gebyr  Drift/Udgift  Debiter/+
4500   Renteudgifter Kreditorer  Drift/Udgift  Debiter/+
bulletTilbage til start i oversigt over kontonumre   
bulletTilbage til NET-Bogførings*Vejledning

Tilgodehavender, Gæld, Kasse, Bank og Giro :

 Kontonr.  Kontonavn  Kontoart  Kontering 
5600   Tilgode for Salg  Status/Aktiv  Debiter/+ mere tilgode 
 Krediter/- mindre tilgode
5610   Tilgode v/Kreditkort  Status/Aktiv  Debiter/+ mere tilgode    
 Krediter/- mindre tilgode
5800   Kassen  Status/Aktiv  Debiter/+ mere i kassen
 Krediter/- mindre i kassen
5810   Giro  Status/Aktiv  Debiter/+ mere på giro
 Krediter/- mindre på giro
5820   Bank  Status/Aktiv  Debiter/+ mere i banken
 Krediter/- mindre i banken
5830   Bankkonto i udlandet  Status/Aktiv  Debiter/+ mere i banken
 Krediter/- mindre i banken
5831   Bankkonto i udlandet kursregulering  Status/Aktiv  Debiter/+ mere i banken
 Krediter/- mindre i banken
6750   Kassekredit  Status/Passiv  Debiter/+ gæld mindre
 Krediter/- gæld større
6800   Gæld varekreditorer  Status/Passiv  Debiter/+ gæld mindre
 Krediter/- gæld større
6103   Privat indskudt  Status/Egenkapital  Krediter/-
6105   Privat hævet  Status/Egenkapital  Debiter/+
bulletTilbage til start i oversigt over kontonumre   
bulletTilbage til NET-Bogførings*Vejledning

Lønninger :

 Kontonr.  Kontonavn  Kontoart  Kontering 
2210   Ferieberettiget løn eller AM-indkomst  Drift/Udgift  Debiter/+
2211   Dagpenge/Sygeløn  Drift/Udgift  Debiter/+
2212   ATP-medarbejder bidrag  Drift/Indtægt  Krediter/-
2213   Pensionsbidrag medarbejder bidrag  Drift/Udgift  Debiter/+
2215   Feriepenge  Drift/Udgift  Debiter/+
2216   AM-bidrag lønmodtager  Drift/Indtægt  Krediter/-
2217   SP-bidrag lønmodtager  Drift/Indtægt  Krediter/-
2218   Befordringsgodtgørelse  Drift/Udgift  Debiter/+
2600   Pension medarbejder + arb.giver  Drift/Udgift  Debiter/+
2623   ATP-medarb+arb.giver  Drift/Udgift  Debiter/+
2626   AM-bidrag  Drift/Udgift  Debiter/+
2632   SP-bidrag  Drift/Udgift  Debiter/+
bulletTilbage til start i oversigt over kontonumre   
bulletTilbage til NET-Bogførings*Vejledning
 Kontonr.  Kontonavn  Kontoart  Kontering 
6920   Skyldig A-skat  Status/Passiv  Debiter/+ Indbetal A-skat
 Krediter/- bogfør lønseddel
6921   Skyldig ATP  Status/Passiv  Debiter/+ Indbetal ATP
 Krediter/- bogfør lønseddel
6923   Skyldige feriepenge  Status/Passiv  Debiter/+ Indbetal feriep.
 Krediter/- bogfør lønseddel
6924   Skyldige pension  Status/Passiv  Debiter/+ Indbetal pension.
 Krediter/- bogfør lønseddel
6930   Skyldig AM-bidrag  Status/Passiv  Debiter/+ Indbetal AM-bidrag
 Krediter/- bogfør lønseddel
6932   Skyldig SP-bidrag  Status/Passiv  Debiter/+ Indbetal SP-bidrag
 Krediter/- bogfør lønseddel
6940   Skyldig løn  Status/Passiv  Debiter/+ Udbetal løn
 Krediter/- bogfør lønseddel
bulletTilbage til start i oversigt over kontonumre   
bulletTilbage til NET-Bogførings*Vejledning

El og energiafgifter / Momskonti :

 Kontonr.  Kontonavn  Kontoart  Kontering 
3405   El  Drift/Udgift  Debiter/+
3406   Refusion energiafgifter  Drift/Indtægt  Krediter/-
3821   Ej refunderbar andel CO2
  & Eldristributionsbidrag
 Drift/Udgift  Debiter/+
6901   Salgsmoms  Status/Passiv  Krediter/-
6902   Købsmoms  Status/Passiv  Debiter/+
6903   Elafgift  Status/Passiv  Debiter/+
6911   CO2-afgift  Status/Passiv  Debiter/+
6913   Udgående brugtmoms  Status/Passiv  Krediter/-
6915   Ej refunderbar andel CO2
  & Eldistributionsbidrag
 Status/Passiv  Krediter/-
6918   Betalt moms / Moms retur  Status/Passiv  Debiter/+ betal moms
 Krediter/- Moms retur
bulletTilbage til start i oversigt over kontonumre   
bulletTilbage til NET-Bogførings*Vejledning

Øvrige konti :

 Kontonr.  Kontonavn  Kontoart  Kontering 
1374   Varelager primo  Drift/Udgift  Debiter/+
1376   Varelager ultimo  Drift/Indtægt  Krediter/-
2904   Vedligeholdelse varevogn  Drift/Udgift  Debiter/+
2910   Modtaget Forsikringsselskab v/skade  Drift/Indtægt  Krediter/-
3020   Færge og Bro med moms  Drift/Udgift  Debiter/+
3021   Færge og Bro uden moms  Drift/Udgift  Debiter/+
3300   Leasing m.moms  Drift/Udgift  Debiter/+
3305   Leasing u.moms  Drift/Udgift  Debiter/+
3400   Leje lokaler  Drift/Udgift  Debiter/+
3620   Telefon  Drift/Udgift  Debiter/+
3622   MobilTelefon  Drift/Udgift  Debiter/+
3698   Privat andel telefon  Drift/Indtægt  Krediter/-
3699   Privat andel abb.mobiltelefon  Drift/Indtægt  Krediter/-
3720   Tab på varedebitorer  Drift/Udgift  Debiter/+
5540   Varelager  Status/Aktiver  Debiter/+ ultimo beholdning
 Krediter/- primo beholdning
6117   Privat andel telefon  Status/Egenkapital  Debiter/+
bulletTilbage til start i oversigt over kontonumre   
bulletTilbage til NET-Bogførings*Vejledning
 

Denne hjemmeside bruger ikke cookies og gemmer ikke nogen persondata

Senest opdateret: 13. juli 2019 Copyright © 1998-2019 Stjerne-Re*Vision CVR 32610358

v/Revisor Mogens Risbjerg * Sneglehøj 121 * 4000 Roskilde * Tlf/Fax 46-322302 * Web www.stjernerevision.dk  * Mail mogens(a)stjernerevision.dk