Net-EnergiAfgifter
Startside ] Net-BogføringsVejledning ] Net-KasseKladde*Årsregnskab ] Net-LønBeregning ] [ Net-EnergiAfgifter ] Net-Oplysninger*Revisor ] Det RevisorFri Årsregnskab ] Nyheder ] Hvem-Hvad*Hvor ] Download ]


 

 

Net-EnergiAfgifter
Microsoft Excel Regneark, der hjælper dig med beregning og bogføring af el, vand, varme og energiafgifter, og hvis en del af boligen bruges i virksomhedens tjeneste, så beregnes virksomheds- og privatandelene.
Net-Energi*Afgifter kan nu også håndtere, hvis to selvstændige erhvervsdrivende bruger hver deres del af den private bolig i virksomhedens tjeneste.

Download Gratis Net-EnergiAfgifter

 

 

Senest opdateret: 02. februar 2018 Copyright © 1998-2018 Stjerne-Re*Vision CVR 32610358

v/Revisor Mogens Risbjerg * Sneglehøj 121 * 4000 Roskilde * Tlf/Fax 46-322302 * Web www.stjernerevision.dk  * Mail mogens(a)stjernerevision.dk